Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
DEŇ DETÍ

Dňa 1. júna 2018 sa na našej škole konal dávno očakávaný deň detí. Tento deň predstavuje radosť, uvoľnenie a hru pre každého. Mládež i učiteľský zbor sa naplnili síl, energie zo športu i slnečných lúčov. Ráno o 8.00 sa všetci žiaci zhromaždili na školskom dvore, kde sa stretli so svojimi učiteľmi i učiteľkami. Prvý a druhý ročník sa umiestnil pri prednej budove pred ich triedami a tretí i štvrtý ročník sa usadil na strednej časti areálu – žiaci prvého stupňa pod dohľadom triednych učiteliek sa zúčastnili rôznych hier vhodných pre ich vekovú skupinu, ako napr. hádzanie kruhov na kužele alebo lopty do diery ako aj koordinácia kolobežkou či kreslenie-farbenie. Druhý stupeň dostala pokyny od pani učiteľky Soósovej. Žiaci sa rozdelili na dve skupiny podľa ročníkov. Starší žiaci, čiže VII. až IX. ročník – pod vedením p. učiteľky Soósovej, p. učiteľky Pisarčíkovej a p. učiteľa Záveckého - sa presunuli do zadnej časti školského areálu, na naše ihrisko, kde mali možnosť vyskúšať rôzne druhy loptových hier: dievčatá hrali bedminton, chlapci futbal a skupina detí súťažila vo vybíjanej alebo sa preťahovala lanom. Súbežne mladší žiaci sa venovali hrám na školskom dvore, pred hlavným vchodom. P. učiteľka Petrovská viedla s piatakmi a šiestakmi spoločenské hry, deti mali pôžitok najmä z hry „Člověče, nezlob se“, kým ďalšia skupina detí hrala bedminton s p. učiteľkou Tóthovou. Vybíjaná sa ukázala obľúbenou voľbou šiestačok - do hier sa zapojili i p. učiteľka Lelkesová a V. Nagyová. Po prvej hodine sa dve skupiny žiakov vymenili – starší žiaci okrem prednej časti dvora obsadili i telocvičňu, kde chlapci mali možnosť súťažiť vo futbale i florbale s hokejkami pod dohľadom p. učiteľky Mészárosovej. O desiatej hodine sa začínala „Zumba“ pod vedením p. učiteľky Horsik. Po rozcvičke nasledovalo cvičenie spojené s tancom neskôr vláčikom na populárne piesne. Tanec predstavoval veľkú zábavu popri dôkladnom cvičení. Po vydaní energie nám p. zástupkyňa Keszőczeová rozdávala cukríky i lízatká. Pani riaditeľka Farkašová sa tiež pripojila k vyhodnoteniu dňa. Deň sa skončil s veľkou spokojnosťou, radosťou detí i naplno nadobudnutou silou do finálovej časti vyučovania.

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.