Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
Opekačka 1. - 4. ročník

     Riaditeľstvo školy a pedagogický zbor zorganizoval dňa 13.júna 2018 pre žiakov 1. až 4. ročníka každoročnú opekačku. Akcia sa konala po vyučovaní a prialo jej aj dobré počasie.

      Deti si na opekačku priniesli deky, ktoré si rozprestrreli v areáli školského dvora. Pokiaľ sa deťom pripravovali špekačky a párky na grilovanie, deti svoj čas zapĺňali športovými, pohybovými a spoločenskými hrami. Chlapci sa zabávali pri futbale, dievčatá pri iných loptových hrách. Spoločne si zahrali detské pohybové hry, pri ktorých sa aj zasmiali. Keď sa žiakom vyčerpali fyzické sily, mohli si poleňošiť na dekách alebo potrápiť svoje rozumové schopnosti pri didaktických hrách. Deti nedočkavo očakávali chutné špekačky i nápoje na občerstvenie. Po osviežení sa mohli pokračovať v hrách a čas im plynul tak rýchl, že sa ani nenazdali a prišli po nich rodičia.


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.