Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
Sokoliari

Lov pomocou vycvičených dravých vtákov existuje na Zemi viac ako 4000 rokov. Predpokladáme, že prví, ktorí používali vycvičené dravé vtáky na lov, boli príslušníci kočovných kmeňov žijúci okolo 2000 rokov pred.n.l. . Vtedajší človek začal postupne využívať schopnosti dravých vtákov uloviť iné vtáky. Napriek viac ako 4000 ročnému snaženiu sa však človeku nepodarilo do dnešného dňa domestikovať dravého vtáka tak ako psa alebo koňa. Do Európy preniklo sokoliarstvo v období vpádu Hunov v prvej polovici 5. storočia n. l...Stredovek je aj na území dnešného Slovenska obdobím mohutného rozmachu sokoliarstva. V Československu bol sokoliarsky spôsob lovu zveri uzákonený právnou normou vydanou v roku 1967. Od roku 1993, v Slovenskej republike pôsobí Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze.V súčasnosti používané dravé vtáky na sokoliarsky výcvik pochádzajú vo veľkej väčšine z odchovov v zajatí. Na Slovensku už boli vyliahnuté v zajatí mláďatá orla skalného, sokola sťahovavého a sokola rároha.

Dňa 10.05.2018 zavítal do našej Základnej školy člen SPK sokoliarov z Pezinku so svojimi cvičenými dravcami (sovami, krkavcom čiernym, myšiakom hôrnym, jastrabom, sokolom...) a predviedol všetkým deťom ich letové ukážky. Počas prehliadky jednotlivých dravcov sme sa z výkladu dozvedeli veľa zaujímavostí z ich  života. Mali sme možnosť pozorovať ich úplne zblízka, videli sme ako prelietajú z miesta  na miesto lákané mäsovou odmenou,pozorovali sme cvičenia na povely a pokyny. Tí odvážnejší si týchto nádherných vtákov aj pohladili po ich hebkých pierkach.

Deti získali okrem krásneho zážitku  i mnoho cenných poznatkov z oblasti environmentálnej výchovy. S deťmi sa budeme opäť tešiť na podobnú vzdelávaciu aktivitu.

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.