Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
DEŇ ZEME

22. apríl je celospoločensky uznávaný ako Deň Zeme,  a preto sme si tento deň pripomenuli aj my – na našej škole 20. apríla  celodenným programom pre žiakov druhého stupňa, ktorý sme venovali téme ochrane životného prostredia – „Deň Zeme.“

Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. 
Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. 

Naši žiaci sa rozdelili do dvoch skupín - piaty až šiesty ročník a siedmy až deviaty ročník. Kým jedna skupina v areáli školy sa venovala skrášľovaniu, druhá skupina v triedach vyrábala svoje projekty a plagáty na danú tému. A naopak.

Na záver sa vyhodnotili práce žiakov a urobila sa výstava najkrajších prác na chodbách školy. Na školskom dvore a na ihrisku žiaci urobili kus svojej práce a domovodchádzali s dobrým pocitom, že prispeli k ochrane a skrášľovaniu nášho školského areálu.

 

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.