Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
Hviezdoslavov Kubín 2018

Dňa 14.3. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl. Recitovali poéziu i prózu. V I. kategórií zvíťazila žiačka II. A Mária Bilová, ktorú pripravovala p. uč. Bartalošová. V II. kategórií zvíťazila StephanieRigóová z V.A, ktorú pripravila p. uč. Soósová. V III. Kategórii zvíťazil Mário Vereš z VIII.A, ktorého viedla p. uč. Petrovská. Všetci postúpili do okresného kola v Dunajskej Strede.

Úspešne reprezentovali našu školu v náročnej konkurencii a všetci traja víťazi nášho školského kola získali umiestnenie na stupňoch víťazov aj v okresnom kole:

Mária Bilová – III. Miesto v prednese prózy

StephanieRigóová III. Miesto v prednese prózy

Mário Vereš III. Miesto v prednese prózy.

Okresné kolo prebehlo v dňoch 20.-22. marca 2018.


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.