Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
PASOVANIE PRVÁKOV

Dňa 27.10. 2017 na našej škole sme pasovali 67 prvákov.

Po úvodnom príhovore p. uč. Nagyovej prváčikov osobne pasovali triedne učiteľky 1.A J. Nagyová, 1.B G. Hertelová, 1.C V. Nagyová.

Po pasovaní opakovali pre učiteľku slávnostný sľub:

„My prváci sľubujeme že sa budeme učiť a správať sa tak, aby naši učitelia a rodičia boli na nás hrdí“.

Ako spomienku dostali od vedenia školy šálku so svojím menom.

Po pasovaní nasledoval krátky kultúrny program. Deti ukázali spolužiakom čo sa naučili od septembra.

Oslava pokračovala občerstvením a zábavou. Nechýbali ani detské hry. Prežili sme s našimi prváčikmi príjemné popoludnie. Prajeme m veľa úspechov a radosti v škole.


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.