Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 2017

 Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2017 si pripomíname jeho tretí ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

            Každý rodič má motivovať svoje dieťa, aby dochádzalo do školy na bicykli, alebo pešo, aby ste im zabezpečili jeho minimálnu dennú pohybovú aktivitu. Motivujte svoje dieťa, aby sa v škole venovalo nejakému športu. Pomôžte svojmu dieťaťu, aby pochopilo význam fyzického pohybu a veďte ho k tomu, aby sa venovalo nejakému športu aj mimo hodín telesnej výchovy.

Pre mladých je dôležité vysveltiť, aby si dali prestávku od sledovania televízie, počítača alebo videohry. Postavte sa, pohybujte sa, naťahujte sa, choďte sa prejsť – znížte čas strávený pri obrazovke.
Venujte sa 60 minút fyzickej aktivite každý deň. Nemusíte ich absolvovať naraz. 10 minút chôdze, 30 minút aktivity v parku s kamarátmi... takýto typ aktivít sa počíta do vášho každodenného limitu.

   Dňa 29. septembra 2017 v rámci  Európskeho týždňa športu prebehlo tzv. „European School Sport Day”, kedy školy mohli pripraviť pre svojich žiakov 120 minút pohybových aktivít. Všetky školy na Slovensku sa mohli v tento deň zapojiť do celoeurópskej kampane a zorganizovať podujatie aj pre svojich žiakov.

             Naša škola sa tiež zapojila do tejto kampane a ponúkla celodennú možnoť pohybu, či už v telocvični školy alebo na školskom ihrisku. Na úvodnej hodine triedni učitelia vysvetlili a porozprávali svojim žiakom, aký je cieľ tohto projeku. Žiaci na I. stupni si kreslili a aj vymaľovávali obrázky rôznych športov.  Po nej sa žiaci I. aj II. stupňa sa so svojimi učiteľmi presunuli na školský dvor, areál, či ihrisko školy a venovali sa rôznym športovým disciplínam. Hrali futbal, floorbal, badminton, hrali sa rôzne loptové hry, súťažili v behu, prekonávali rôzne prekážky….a iné.

Na záver sa všetci učitelia a žiaci zišli na školskom ihrisku a pod vedením pani uč. Gabriely Horsik si poriadne zacvičili, zatancovali a zároveň sa aj zapotili na skvelú hudbu. Všetci sa cítili uvoľnene, veselo a všetkým sa cvičilo veľmi dobre. Aj naši malí prváčikovia mali radosť z cvičenia a tancovania, robili to s veľkou radosťou a s úsmevom na tvári. Sme radi, že sa nám podarilo rozhýbať, roztancovať toľko žiakov a prispeli sme  k zdraviu našich detí. Výsledky našej aktivity, detské výtvarné práce a spoločný tanec si môžete pozrieť vo fotodokumentácii  školskej stránky, Tešíme sa na stretnutie o rok J

Zapísala: Mgr. Gabriela Horsik

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.