Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

Tradične sme si v mesiaci október zorganizovali netradičné vyučovanie bez kníh a školských zošitov. Zdravie je jednou z najcennejších prianí v našom živote. Nie je vždy samozrejmosťou a preto sa snažíme viesť žiakov k zdravému životnému štýlu pohybom a edukáciou o zdravej strave. Svetový deň zdravej výživy bol vhodnou motiváciou. Pani učiteľky od nultého až  po piaty ročník dňa 21. októbra 2016 pripravili pre svojich žiakov pestrý program.

nultom ročníku zamestnanie začali riekankou a pesničkou o ovocí. Žiaci sa učili pomenovať prinesené plody. Pokračovali čistením zeleniny aranžovaním ovocných mís, na ktorých si pochutnali. Každý žiak nakreslil svoje obľúbené ovocie a zeleninu.

V prvom ročníku sa žiaci učili rozdeľovať jedlá na zdravé a nezdravé, poznávali, čo je možné z jednotlivých druhov uvariť. Dvojice žiakov pripravili misy a ponúkali svojich spolužiakov. Pomocou korenia, klinčekov a paličiek ovocie výtvarne spracovali a svoje výtvory vystavili v triede.

Druháci zhotovovali z prinesených plodov zaujímavé tvary a obrazy. Žiaci za pomoci odšťavovača vyrábali 100 % prírodné šťavy a obohatili sa vitamínmi pred prichádzajúcou zimou. Riešili krížovku s tematikou zdravej stravy, čítali z detskej encyklopédie o ovocí. Zhotovili projekt o hruške a jabĺčku, ktoré vystavili na chodbe. Čítali krátke príbehy o zvieratkách a plodoch v ovocnom sade. Pochutili si na pripravených dobrotách z ovocia a zeleniny.

Pre tretiakov pani učiteľky pripravili prezentáciu o zdravej výžive, ktorý obsahoval náučný text aj obrázky. Žiaci lúštili hádanky o ovocí a zelenine, riešili kvíz s tematikou zdravej stravy, vypracovali pracovný list a zhotovili ovocné misy.

Štvrtácizačali rozprávkou O Žrútikovi, potom nasledovala beseda o rozprávke. K postavičkám Tučko a Športko priraďovali obrázky zdravých a nezdravých jedál. Počúvali a spievali pesničky o plodoch a veselých zúbkoch. Žiaci sa učili, prečo majú konzumovať zdravé potraviny a oboznámili sa s pojmom potravinová pyramída. Na obrázkoch posudzovali, ktoré potraviny sú pre ľudí prospešné. Na záver pripravili ovocné a zeleninové misy, špízy a jednohubky.

Piataci viedli rozhovor o pravidlách správneho stravovania. Žiaci pracovali v skupinách, pripravovali misy z produktov ktoré priniesli. Misy bodovali a na záver zjedli.  Zo zvyškov pripravili ovocné šťavy a so záujmom ochutnávali.  

Záver v každej triede bol venovaný umývaniu a upratovaniu, lebo v tento deň sa naše učebne premenili aj na menšie kuchyne. Takáto zmena vo vyučovaní sa žiakom páčila a my veríme, že sladkosti, čipsy a malinovky  občas nahradia ovocím, semenami  a vitamínovými šťavami.


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.