Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
Pytagoriáda

Pytagoriáda je obľúbenou súťažou našich žiakov. Svoje matematické bunky  potrápilo  dňa 9. decembra 17 žiakov 3. až 5. ročníka a dňa 10. decembra  12  žiakov  6.  až  8. ročníka.  V  tejto  matematickej súťaži okrem  správnosti  vypočítaných príkladov rozhodoval aj čas, za ktorý žiaci   vypočítali    dané   príklady.    Za  správnosť   15  vypočítaných príkladov  a  za  ušetrený čas (za každé 4 ušetrené minúty z celkového času 60 minút 1 bod) boli súťažiacim pridelené príslušné body. Úspešným riešiteľom blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole tejto súťaže, ktoré sa bude konať v dňoch 16.-17. marca 2015.  

 

Úspešní riešitelia sú uvedení v nasledovnej tabuľke:

 

 

 

   Meno a priezvisko

 

Trieda

 

     Aurel Elek

 

III. A

 

     Barbora Rigóová

 

III. A

 

     Tomáš Nagy

 

IV. A

 

     Gabriela Šándorová

 

IV. A

 

     Kristián Merva

 

V. A

 

     Patrik Mifkovič

 

V. A

 

     Denis Letusek

 

VIII.

 

     Patrik Németh

 

VIII.

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.