Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
Hviezdoslavov Kubín

Aj v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy   Hviezdoslavov Kubín. V tomto roku je to už v poradí 61. ročník tejto súťaže. Pani učiteľky takmer zo všetkých tried vyberali deťom  texty a pripravovali ich do triednych kôl. Tí najlepší a najusilovnejší postúpili do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 26. februára 2015.

     Školské kolo prebiehalo v slávnostnej atmosfére jazykovej učebne. Deti tu predviedli svoje umelecké nadanie. Pretože účasť v okresnom kole je len pre najlepších, porota  určila nasledovné poradie súťažiacich:

I.                    kategória – próza

1.      miesto   Milena Botlóová  2. A

2.      miesto   Helena Botlóová 2. A

 

I.                    kategória – poézia

1.      miesto   Valentíno Tankó  3. A

1.   miesto   Cyntia Lakatosová  3. A

2.      miesto  Jaroslav Bila  2. A

 

II.                 kategória – próza

1.      miesto    Peter Ánosi  4. A

1.      miesto   Patrik Mifkovič   5. A

 

III.               kategória  -  próza

1.      miesto    Patrik Németh   8.

1.      miesto    Pavlína Hášová    8.             

Žiaci, ktorí sa umiestnili    v každej z troch kategórii na prvých miestach, budú reprezentovať našu školu v okresnej súťaži, ktorá sa uskutoční v Dunajskej Strede.          

                    


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.