Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
VIANOĆNÁ BESIEDKA

 

Zapísala Mgr. Eva Danisová

 

Vianočný stromček, ktorý atmosféru Vianoc dotvára a k Vianociam neodmysliteľne patrí, sme spoločne zažínali i tohto roku. Každý kultúrny program pridal na intenzite žiary stromčeka . Kultúrny program bol bohatý na piesne , tance, básničky a vianočné príbehy. Strom, ktorý je symbolom  života a energie, žiaril počas celého programu. Sviečky na ňom sa zažínali pri každom kultúrnom vstupe. Každý kultúrny program , ktorý si žiaci pod vedením svojich učiteľov pripravili, bol  veľkým nábojom energie pre všetkých prítomných. Magická sila stromčeka pôsobila na celé okolie, všade navôkol bolo cítiť radosť, prívetivosť, pochopenie, spokojnosť a lásku. Rodičia, starí rodičia, priatelia školy a všetci prítomní sa nadchýnali výzdobou, ktorú učitelia každoročne pripravujú pri príležitosti Vianočnej besiedky. Úsilie učiteľov aj žiakov spríjemniť čas predvianočných príprav, ocenili všetci prítomní, ktorí do školskej pokladnice prispeli svojím dobrovoľným vstupným, za čo im ďakujeme.

Vianočné poobedie sme ukončili so želaním, aby sa aj tie stromčeky doma rozžiarili a rozosiali v každej domácnosti radosť, spokojnosť a šťastie.

 

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.