Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
GRILOVAĆKA - II. stupeň

          Dňa 10. júna 2014 zorganizovali učitelia a správni zamestnanci pre žiakov II. stupňa grilovačku spojenú so športovými aktivitami.Chutné občerstvenie a lahodné malinovky zabezpečilo vedenie školy.Vyučujúci pripravili jednotlivé stanovištia. Žiaci hrali florbal, futbal, badminton, stolný tenis a vybíjanú. Súťažili i vo volejbale.Športové nadšenie bolo veľké, atmosféra výborná. Stratenú energiu doplnili žiaci chutným občerstvením. Počasie bolo krásne, slnečné.Žiaci takto zregenerovali svoje psychické sily pred koncoročným hodnotením.


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.