Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
DEŇ DETÍ 3. - 4. roč.

 

Prvý júnový deň ako Medzinárodný deň detí  na Slovensku oslavujeme od roku 1952. Myšlienka tohto dňa vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve. Zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je celkom jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako  MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.                                                                                                                                          V našej škole sme tento rok MDD oslávili v pondelok 2. júna.Už tradične oslavovali žiaci 1. stupňa. Triedni učitelia pre žiakov pripravili stanovištia, kde deti súťažili v rôznych športových disciplínach, vyskúšali si svoje zručnosti. Absolvovali súťaže na kolobežkách, skákali „škôlku“, skákali vo vreci, prenášali vajcia v naberačke, pomocou hokejky dostali loptu do brány a cvičili aj na kruhoch a na švihadle. Školáci si užívali športový deň a po absolvovaní jednotlivých disciplín boli pre nich pripravené sladkosti. Organizátori mysleli na všetko: hrala príjemná hudba z CD „Veselé zúbky“. Snahou všetkých učiteľov bolo urobiť našim deťom radosť. To sa podarilo. Vyčarili ten najúprimnejší, najveselší a najkrajší úsmev na ich tvári. Nakoniec to nebol darček len pre deti, ale aj pre nás dospelých! Všetci sme si užili pekný deň.


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.