Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
SPOLOČENSKÉ HRY

Dňa 30. apríla 2014 sa žiaci našej školy okrem času stráveného v laviciach mohli odreagovať popoludňajšou voľno-časovou aktivitou. Učitelia spolu so žiakmi strávili slnečné poobedie spoločenskými hrami.

            Žiaci mali k dispozícii rôzne druhy spoločensko-zábavných hier, ktoré mali za cieľ pobaviť a poučiť.

 Tento deň si žiaci jednotlivých ročníkov II. stupňa spestrili  súťažou, v ktorej boli rozdelení do piatich súťažných družstiev a zmerali si svoje sily  v stavaní puzzle stavebníc.

Prvé súťažné družstvo bolo v zložení troch žiačok 8. A triedy – Eva Johancsíková, Nikola Rigóová a Miriam Rigóová.

Stela Križanková, Cyntia Nagyová a Denis Letušek tvorili druhé súťažné družstvo, ktoré zastupovalo 7. A triedu.

Triedu 9. A reprezentovali žiaci tretieho družstva – András Farkaš, Branislav Bogdanovič, Diana Méhesová,  Jessica Rigóová a Romana Bordášová.

Štvrté družstvo sa skladalo zo žiačok 6. B triedy – Eva Botlóová, Simona Danisová, Tatiana Rigóová.

 Piate družstvo bolo v zastúpení žiakov 6. B triedy – Ingrid Lakatosová, Jusztin Botló a Emil Danis.

            Na priebeh súťaže dozerali učitelia. A v závere sa rozhodlo o víťazoch.

  1. miesto získali žiačky   - dievčatá 9. A triedy

  2. miesto získali žiaci      - chlapci 9. A triedy

  3. miesto získali žiačky   - dievčatá 8. A triedy

Víťazným staviteľom puzzle skladačky gratulujeme a zároveň všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť.

Deň, ktorý sa niesol v znamení spoločenských hier, vyčaril úsmev na tvárach žiakov a

poukázal na to, že deň prežitý v škole nie je len dňom všedných, každodenných školských povinností, ale aj dňom príjemnej zábavy, vďaka ktorej sa žiaci socializujú -  nielen v spoločnosti svojich učiteľov, ale aj ostaných spolužiakov.

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.