Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
PLAVECKÝ VÝCVIK

 

 

ZPV sa konal na krytej plavárni SPOŠ v Dunajskej Strede v dňoch  14., 15. 4., 23. – 25. 4 2014. Vedúcou ZPV bola Mgr. Dagmar Krúlová.

Inštruktorkou bola p. uč. Krúlová, pomáhal jej: p. uč. Farkaš.

Na ZPV sa prihlásilo 13 žiakov 5. ročníka. Kurz absolvovalo 12 žiakov.

Zuzana Horváthová neabsolvovala kurz zo zdravotných dôvodov.

 

Učivo sa preberalo podľa výchovno-vzdelávacieho plánu. Žiaci boli veľmi usilovní a veľmi dobre zvládli predpísané učivo. Správali disciplinovane a nedošlo k žiadnemu úrazu. Na záver ZPV sa uskutočnila súťaž v plávaní kraulom na 25m.

 

Vedúca zaplatila vstupné za žiakov v hodnote 186,- € (viď pokladničný blok) a vyúčtovala neprítomnej vrátenie peňazí.. Dopravu autobusom hradilo ZRPŠ.

 

ZPV hodnotím ako veľmi dobrý.

 

 

                                                         Vypracovala: Mgr. Dagmar Krúlová

                                                                               V Zlatých Klasoch  25.4.2014

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.