Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
ČISTOTA TRIED

 

 

 

Od 17.3.2014 do 21.3.2014 sa u nás v škole konala súťaž v čistote tried,kde organizátorom bola Žiacka rada. Súťaž trvala jedeň týždeň. Celý týždeň školská rada kontrolovala cez veľké prestávky triedy a bodovala ich. Každý deň poriadok v triedach kontrolovala iná dvojica žiakov zo školskej rady. Triedy, ktoré majú zásadne  vždy poriadok, sa tešili, že budú za to  odmenení. Žiaci, ktorí mali   neporiadok, z toho neboli dvakrát nadšení, ale kvôli túžbe po víťazstve a súťaživosti sa prekonali a začali robiť poriadok vo svojej triede. Pravda, všetci vyhrať nemohli. Vyhrala trieda, ktorá získala za celý týždeň najviac bodov a to  VIII. trieda. Žiaci sa tešili, no niektorí žiaci im aj závideli.

   Súťaživosť bude pokračovať a to v nosení úborov na telesnú výchovu a správanie sa žiakov počas vyučovania.

    Zber papiera bol vyhodnotený, najviac papiera nazbierali žiaci z 2.A a 6.B. Žiaci boli odmenení výletom do Gabčíkova - Vodné dielo.  

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.