Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
TVORIVÉ DIELNE

            

             Naša základná škola nezastrešuje len výchovno-vzdelávací proces, ale aj podporuje rozvoj výtvarnícko-technických kompetencii a základných praktických remeselných zručností žiakov  všetkých ročníkov. Pri tejto príležitosti sa v našej škole dňa 11. apríla 2014 uskutočnil deň Tvorivých dielní, počas ktorého žiaci mali možnosť predviesť šikovnosť svojich rúk, uplatniť vlastnú nápaditosť a tvorivosť vo výrobe umeleckých výrobkov.

Žiaci pracovali pod vedením učiteľov. Počas prác uplatňovali rôzne umelecké, výtvarnícke a  remeselné techniky, k dispozícii mali rôzne umelecké pomôcky, materiály a v neposlednom rade aj  technické náčinia. Žiaci pracovali s papierom, farbami, drevom,  prírodninami. Výsledkom žiackych prác sú originálne výtvory, ktoré zdobia priestory školy.

            Deň Tvorivých dielní sa stal neodmysliteľnou súčasťou spomedzi mnohých úspešných školských aktivít, ktorá je v obľube žiakov. 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.