Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
DEŇ ZEME

23.4.2014, po návrate z veľkonočných prázdnin, sme sa aktívne pripojili k celosvetovému hnutiu ochrany Zeme. Všetci žiaci uplatnili svoju tvorivosť pri maľovaní tematických plagátov venovaných ochrane planéty. Všetky boli nápadité, originálne a v priestoroch školy z nich vytvorili pozoruhodnú výstavu.

Súčasťou dňa bola beseda o priaznivých i nepriaznivých vplyvoch človeka na planétu. Žiaci s triednymi učiteľmi debatovali o všeobecne známych problémoch a hrozbách – otepľovanie, veľký počet áut, znečistenie atmosféry, vodstva, preľudnenie. Prispeli vlastným dielom k rovnováhe v prírode – vyčistili areál školy a jej blízke okolie.  


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.