Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
KARNEVAL 3. - 4. roč.

V ZŠ v Zlatých Klasoch sa uskutočnil maškarný ples. Je to už tradíciou na našej škole, že žiaci majú možnosť počas fašiangov sa stotožniť s vytúženou hrdinkou alebo sa stať princeznou s korunou na hlave.

Deti od 3. až po 4. ročník netrpezlivo čakali ten deň. Celá škola žila v znamení veľkých príprav a dokonca aj pani učiteľky sa chystali s nadšením, veď táto téma bola každodenná. V piatok po vyučovaní každý žiak v triede mal možnosť sa prezliecť a v maskách sa spoločne išlo do jedálne. Na úvod plesu sa masky dozvedeli  veľa zaujímavostí o fašiangoch  a o ľudských zvykoch. Spoločne sme zaspievali pesničku Fašiange sa krátia a zábava sa začala spoločným tancom. Každá maska sa predstavila, boli aj spoločenské hry, kde si deti mohli aj zasúťažiť. Bola aj tombola, každý účastník dostal odmenu. Počas zábavy deti mali možnosť sa občerstviť, o čo sa postarala škola.

Po trojhodinovej zábave vytancované deti s úsmevom na tvári  odišli domov so sľubom, že o rok sa to zopakuje.

 

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.