Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
KARNEVAL 5. - 9. roč.

Dňa 20. februára sa konal na II. stupni našej školy prvý karneval. Všetci žiaci, ktorí sa chceli zúčastniť, si museli povinne zabezpečiť masky. Usilovne sme vymýšľali a vyrábali masky, aby tá naša bola najlepšia. Podaktorí tomu venovali naozaj veľa času a námahy. Keď nadišiel očakávaný deň,  zišli sme sa v jedálni školy, kde nás privítali naši učitelia. Pri vstupe do jedálne sme dostali  tombolové lístky, kde sme mohli vyhrať pekné a hodnotné ceny. Po vstupe sme  predstavili naše originálne a kreatívne masky. No a po predstavení  masiek sa hrali rôzne hry, nechýbala ani hudba a tanec.Spočiatku sa niektorí žiaci aj hanbili, ale netrvalo to dlho. Po chvíľke sa posmelili a zapojili sa do zábavy. Medzitým sme sa občerstvili chlebíčkami a malinovkou. Po občerstvení prišla na rad tombola. Každý žiak získal peknú cenu, ktorú im odovzdala pani riaditeľka.                                                                  

Po tombole zábava pokračovala. Máme aj skvelé fotky. Náš karneval bol super.   Po skončení sme spokojní a usmiati odchádzali domov.

                                                                                       Diana Méhesová   IX. A 

                                                                                    Romana Bordášová   IX. A


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.