Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
LYŽIARSKY VÝCVIK

V školskom roku 2013/2014 sa žiaci VI, VII, IX ročníka našej školy zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu. Za miesto pobytu sme zvolili Hotel Vesel v rekreačnom stredisku PARK SNOW Donovaly.

Lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu  sa zúčastnilo 20 žiakov, z toho 17 nelyžiarov a 3 lyžiari. Už z týchto čísel je čitateľné, že práca bola náročná, hlavne prvé dva dni, keď sme potrebovali naučiť základy lyžovania veľký počet žiakov. Žiaci boli rozdelení do dvoch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti.

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil svoj cieľ. Podmienky na lyžovanie boli veľmi dobré, svah bol vždy upravený, mali sme slnečné počasie. Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní.

Žiaci majú veľa pekných zážitkov nielen z lyžovania, ale aj z pestrých aktivít, ktoré sme spoločne organizovali. V stredu  v rámci oddychového dňa sme absolvovali prehliadku iba vonkajších priestorov múzea SNP v Banskej Bystrici, nakoľko budova SNP bola z technických príčin zatvorená. Navštívili sme aj Plaváreň Štiavničky v Banskej Bystrici. Po plavárni žiaci mali 2 hodinový rozchod v nákupnom centre EURÓPA.  Samozrejmosťou boli večerné prechádzky v okolí hotela. Žiaci, ktorí mali ešte dostatok energie a peňazí sa uskutočnilo večerné lyžovanie. Večer sa premietali filmy o lyžovaní, filmy, kvízy a samozrejme nechýbali ani večerné rozpravy, na ktorých sa utužoval kolektív. Smutní sme boli jedine z toho, že sme nemali na každý deň spoločenskú miestnosť. Niektoré aktivity sa museli uskutočniť v provizórnych miestnostiach. Kvitujeme kvalitu stravovania, nakoľko bola možnosť výberu jedál. Aj najnáročnejší gurmáni prišli na svoje.

Vyhodnotenie LVVK sa uskutočňovalo každý deň počas výcviku v skupinách, ale aj na poobedňajších nástupoch priebežne, formatívne  pri ukončení LVVK s odovzdávaním vecných odmien. Využité bolo aj sebahodnotenie žiakov. LVVK ukončilo 20 žiakov.

 

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.