Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
Výlet do Gabčíkova

Dňa 13.5.2013 sa zúčastnila 2.A trieda zo základnej školy slovenskej v Zlatých Klasoch školského výletu do Gabčíkova. Cieľ výletu - Vodné dielo na rieke Dunaj. Výletu sa zúčastnilo 20 žiakov pod vedením p. uč. Nagyovej a Vlahyovej. Žiaci si tento výlet vybojovali za 1.miesto v zbere papiera, ktorý na našej škole prebieha každý ro dva-krát - jesenný a jarný zber. Do tejto tradície sa zapájajú nielen žiaci, ale aj ich rodičia a učitelia. Z vodného diela si žiaci priniesli krásny a nezabudnuteľný zážitok. Boli veľmi nadšení pri plavebných komorách, kde videli výletné a dopravné lode ako sa splavujú z komory von na širokú rieku Dunaj. Ešte taký malý bombónik k výletu.Zašli sme do blízkej krásnej prírody za hrádzou Dunaja, kde sme sa spoločne s deťmi zahrali a vyšantili. Deti sľúbili, že aj ďalej sa budú zapájať do školských akcií. Prečo? Určite to nemusíme vysvetľovať.


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.