Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
ZUMBA PARTY

 

Na rozhýbanie nášho tela, prekrvenie našich svalov blahodarne pôsobili tanečné kroky v doprovode skvelej hudby, ktorá zas osviežila našu myseľ počas Zumba party konanej dňa 30.5.2013 v čase od 14.00 do 15.20 hod. Spokojné úsmevy od ucha k uchu na tvárach detí i učiteľov boli dôkazom dobre načasovanej akcie, ktorá priniesla pozitívne naladenie do ďalších dní. Tancujúce biele tričká vyzerali skvelo. Napriek dobrovoľnej účasti bolo hojné zastúpenie žiakov, ktorých očakávania pod vedením Zumba inštruktorky boli iste naplnené. Ovzdušie bolo presýtené nadšením z predvedených tanečných krokov a ešte väčšie, keď sa predvedené kroky podarilo odtancovať. Pani učiteľky rozosiate medzi deťmi usmerňovali detské spotené telíčka, ktoré disciplinovane a radostne pokračovali v tanci. Pevne veríme, že Zumba párty sa stane tradíciou na našej škole. 

Vypracovala : Mgr. Eva Danisová

 

 zumba gif photo: Zumba Gold zumba-1.gif


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.