Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
PLAVECKÝ VÝCVIK

Plavecký výcvik sa konal na krytej plavárni SPOŠ v Dunajskej Strede v dňoch 13. 5. - 17. 5. 2013. vedúcou PV bola Mgr. Dagmar Krúlová. Inštruktorkou bola p.uč. Krúlová, pomáhali jej: p. uč. Farkaš a p. uč. Lelkesová. Pedagogický dozor vykonávala: p. uč. Petrovská. Na PV sa prihlásilo 24 žiakov 5. ročníka. Kurz absolvovalo 22 žiakov. Nikola Rigóová a Mário Šípoš kurz neabsolvovali  zo zdravotných dôvodov. Učivo sa preberalo podľa výchovno - vzdelávacieho plánu. Žiaci boli veľmi usilovní a veľmi dobre zvládli predpísané učivo. Správali disciplinovane a nedošlo k žiadnemu úrazu. Na záver PV sa uskutočnila súťaž v plávaní kraulom na 25m. Vedúca zaplatila vstupné na žiakov v hodnote 303 € a vyúčtovala neprítomným vrátenie peňazí. Dopravu autobusom hradilo ZRPŠ. Plavecký výcvik hodnotím ako veľmi dobrý.

 

Vypracovala: Mgr. Dagmar Krúlová  

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.