Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
DOPRAVNÁ VÝCHOVA PRE 1. - 2. ROĆNíK

Už vyše týždňa sme sa pripravovali a očakávali dopravné popoludnie, ktoré sa konalo 21. 05. 2013. Svedomitou prácou sme prebrali pravidlá cestnej premávky, ako pre chodcov, cyklistov aj pre kolo bežkárov.  Takmer na všetkých vyučovacích predmetoch sme prispeli k rozvíjaniu dopravnej výchovy - orientácia v priestore, bezpečnosť na cestách a starostlivosť o zdravie, rozvíjanie pozorovacích schopností, význam dopravnej disciplíny, čistota okolia, ochrana pred dopravnou nehodovosťou, zdravé životné prostredie, úprava sedadla na bicykli, výmena vzdušníc. Veľmi dôležitou úlohou bolo prebrať základné pravidlá pre začínajúceho cyklistu– odbočovanie s ukázaním paže, jazda so správnym osvetlením, poznať dopravné značky – STOP a Daj prednosť v jazde a iné. Tak isto je veľmi dôležité, zvládnuť správnu rovnováhu na bicykli a základnú povinnú výbavu bicykla. Po týchto úlohách nastala praktická časť. Žiaci sa presunuli s pani učiteľkami na školské ihrisko, kde po zahájení dopravného popoludnia, si mohli zrealizovať svoje schopnosti a znalosti o dopravnej výchove.

Pani učiteľka pripravila so žiakmi dráhu s dopravnými značkami. Žiaci sa rozdelili do skupín: cyklisti, kolo bežkári a chodci. Každá skupina mala svojho vedúceho a musela rešpektovať jeho pokyny. Chodci si preverili svoje znalosti o dopravných značkách u pani učiteľky, ktorá stála na jednom stanovišti. Dopravu sledovali a riadili „policajti“, ktorého si zvolili žiaci medzi sebou. Neposlušní účastníci cestnej premávky boli „pokutovaní“ a museli na krátky čas opustiť priestor určený na bicyklovanie, kolobežkovanie. Žiakom sa táto hra veľmi páčila. Nakoľko nám počasie veľmi prialo viackrát sme urobili krátku oddychovú prestávku, kde sa žiaci osviežili a nabrali novú silu. Takto sa to opakovali niekoľkokrát.

Po vyčerpaní programu pani učiteľky vyhodnotili priebeh dopravného popoludnia a žiaci s peknými spomienkami odchádzali domov so sľubom, že budú dodržiavať pravidlá cestnej premávky a budú dávať na seba pozor.

Zapisovala: Mgr. Monika Keszöczeová


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.