Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
ČISTOTA TRIED

Od 11.2.2013 do 15.2.2013 sa u nás v škole konala súťaž v čistote tried. Súťaž trvala jedeň týždeň. Celý týždeň školská rada kontrolovala cez veľké prestávky triedy a bodovala ich. Každý deň triedy kontrolovala iná dvojica žiakov zo školskej rady. Triedy, ktoré majú zásadne poriadok vždy, sa tešili, že za to môžu byť odmenené. Žiaci, ktorým je lepšie v takom menšom neporiadku, z toho neboli dvakrát nadšení, ale kvôli túžbe po víťazstve a súťaživosti sa prekonali a začali robiť poriadok. Pravda, všetci vyhrať nemohli. Vyhrala trieda, ktorá získala za celý týždeň najviac bodov a tou triedou bola VII.A. 

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.