Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Oznamy

zoradiť podľa: dátum | oznam | poradia

dátum
oznam

13.04.2021 Riaditeľstvo Základnej školy – Zlaté Klasy Zápis detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch: 29. 04. 2021/ štvrtok 11.00 - 16.30 hod. 30.04. 2021 / piatok 11.00 - 16.30 hod. v budove základnej školy Na zápis treba priniesť: - rodný list dieťaťa - občiansky preukaz rodiča - preukaz poistenca dieťaťa Už pri zápise je možnosť objednať si zošity s predtlačou v hodnote 7,50- eur Naša ponuka: Výuka anglického jazyka už od 1. ročníka, informatika – práca s PC a internetom, moderné, obnovené učebne, bohatý výber pohybových aktivít a práca v záujmových útvaroch
02.03.2020 Dňa 01.04.2020(streda) - Testovanie 9-2019 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) bude v školskom roku 2019/2020 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z.z. Hlavné certifikačné testovanie sa uskutoční 01. apríla 2019 (streda), zúčastnia sa ho žiaci 9. ročníka ZŠ okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Žiaci budú testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka. Náhradné certifikačné testovanie sa uskutoční 16.apríla 2020 (utorok), zúčastnia sa ho len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne. Náhradné testovanie sa bude realizovať v krajských v školách, ktoré určí príslušný školský úrad v spolupráci s NÚCEM. Riaditeľka školy: Mgr. Etela Farkašová

.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.