Učíme sa pre život, múdros robí človeka slobodným.

Žiaci

Triedny učitež

Mgr. Alexander Takács

8.B

p.č. meno a priezvisko

1.
Alžbeta Lucia Botlóová
2.
Jozef Erik Haluza
3.
Richard Rigó
4.
Jozef Alex Sárközi
5.
Fabián Bencsik
6.
Erik Quido Botló
7.
Eduárd Kovács
8.
Veronika Rigóová
9.
Lorina Slézová
10.
Beáta Botlóová
11.
Carmen Horváthová
12.
Dominika Stimová
13.
Mária Viktória Šípošová
14.
Adrian Bencsik

.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.