Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Žiaci

Triedny učiteľ

Mgr. Edita Soósová

8.B

p.č. meno a priezvisko

1.
Samuel Gajdoš
2.
Alexander Botló
3.
Kristián Radics
4.
Boris Rigó
5.
Helena Elisabeth Rigóová
6.
Liliana Rigóová
7.
Sofia Rigóová
8.
Štefan Sípos
9.
Laura Botlóová
10.
Alžbeta Danišová
11.
Anna Kristína Horváthová
12.
Vanesa Rigóová
13.
Andrea Poláková
14.
Palóma Rigóová
15.
Michal Salay
16.
Simona Danisová
17.
Silvester Sípos
18.
Letícia Szakálová
19.
Emil Danis

.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.