Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Žiaci

Triedny učiteľ

Mgr. Zuzana Tóthová

8.A

p.č. meno a priezvisko

1.
Kristián Bognár
2.
Denisa Bihariová
3.
Jaromír Bila
4.
Helena Botlóová
5.
Justína Botlóová
6.
Milena Botlóová
7.
Vanesa Danisová
8.
Andrea Horváthová
9.
Erika Horváthová
10.
Marcela Illésová
11.
Rudolf Kállay
12.
Michaela Marková
13.
Marek Mészáros
14.
Viliam Mészáros
15.
Nathalie Mészárosová
16.
Vanessa Nagyová
17.
Saša Nikolič
18.
Iveta Pavlíková
19.
Lucy Rigóová
20.
Stephanie Rigóová
21.
Marek Etóo Šípoš
22.
Teodor Martin Šipoš
23.
Samanta Mezeiová

.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.