Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Žiaci

Triedny učiteľ

Ing. Katarína Piváková

7.C

p.č. meno a priezvisko

1.
Sára Rigóová
2.
Patrik Haluza
3.
Mária Viktória Šípošová
4.
Chiara Mezeiová
5.
Jozef Kiss
6.
Bianka Danišová
7.
Ladislav Rigó
8.
Kristína Rigóová
9.
Ivan Tóth
10.
Vanesa Rigóová
11.
Nicolette Siposová
12.
Martin Szetei
13.
Denis Mezei
14.
Vanessa Mezeiová
15.
Kevin Danis

.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.