Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Žiaci

Triedny učiteľ

Mgr. Alexander Takács

7.B

p.č. meno a priezvisko

1.
Alžbeta Lucia Botlóová
2.
Jozef Erik Haluza
3.
Richard Rigó
4.
Fabián Bencsik
5.
Erik Quido Botló
6.
Eduárd Kovács
7.
Ĺubica Rigóová
8.
Veronika Rigóová
9.
Lorina Slézová
10.
Beáta Botlóová
11.
Carmen Horváthová
12.
Jozef Mészáros
13.
Dominika Stimová
14.
Mária Viktória Šípošová
15.
Dana Danisová
16.
Bianka Danišová
17.
Adrian Bencsik

.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.