Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Žiaci

Triedny učiteľ

PaedDr. Linda Bugárová

6.A

p.č. meno a priezvisko

1.
Kristián Bognár
2.
Jenifer Mózsiová
3.
Denisa Bihariová
4.
Jaromír Bila
5.
Helena Botlóová
6.
Justína Botlóová
7.
Milena Botlóová
8.
Vanesa Danisová
9.
Andrea Horváthová
10.
Erika Horváthová
11.
Marcela Illésová
12.
Rudolf Kállay
13.
Martina Krajčovičová
14.
Michaela Marková
15.
Marek Mészáros
16.
Viliam Mészáros
17.
Nathalie Mészárosová
18.
Vanessa Nagyová
19.
Saša Nikolič
20.
Iveta Pavlíková
21.
Natália Poláková
22.
Lucy Rigóová
23.
Stephanie Rigóová
24.
Marek Etóo Šípoš
25.
Teodor Martin Šipoš
26.
Hana Šlézová
27.
Samanta Mezeiová

.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.