Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Žiaci

Triedny učiteľ

Ing. Andrea Bordášová

5.C

p.č. meno a priezvisko

1.
Jaroslav Danis
2.
Beáta Botlóová
3.
Mário Horváth
4.
Vivien Bilová
5.
Miroslav Botló
6.
Jenifer Rigóová
7.
Valentína Rigóová
8.
Erik Stojka
9.
Samuel Ziemba
10.
Diana Botlóová
11.
Baltazár Radics
12.
Roland Mészáros
13.
Diana Mészárosová
14.
Jessica Rigóová
15.
Tamara Beláková
16.
Nikolas Botló
17.
Karol Horváth
18.
Erika Rigóová

.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.