Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Žiaci

Triedny učiteľ

Mgr. Adriana Petrovská

5.A

p.č. meno a priezvisko

1.
Melánia Bencsiková
2.
Mária Bilová
3.
Selena Botlóová
4.
Patrik Botló
5.
Eliška Falušiová
6.
Martina Horváthová
7.
Nelly Horváthová
8.
Slavomír Kállay
9.
Michaela Kordošová
10.
Melánia Mészárosová
11.
Samuel Mészáros
12.
Viliam Mészáros
13.
Silvia Mezeiová
14.
Patrik Nagy
15.
Jason Rigó
16.
Justin Rigó
17.
Patricio Rigó
18.
Paulína Sárköziová
19.
Rudolf Sípos
20.
Ján Sebastián Suchárek
21.
Karol Mezei

.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.