Učíme sa pre život, múdros robí človeka slobodným.

Žiaci

Triedny učitež

Mgr. Judita Nagyová

4.A

p.č. meno a priezvisko

1.
Melánia Bencsiková
2.
Mária Bilová
3.
Selena Botlóová
4.
Patrik Botló
5.
Eliška Falušiová
6.
Martina Horváthová
7.
Nelly Horváthová
8.
Slavomír Kállay
9.
Michaela Kordošová
10.
Lucia Mészárosová
11.
Melánia Mészárosová
12.
Samuel Mészáros
13.
Viliam Mészáros
14.
Silvia Mezeiová
15.
Patrik Nagy
16.
Jason Rigó
17.
Justin Rigó
18.
Patricio Rigó
19.
Paulína Sárköziová
20.
Rudolf Sípos
21.
Ján Sebastián Suchárek

.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.