Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Žiaci

Triedny učiteľ

Ing. Mária Valocsayová

3.B

p.č. meno a priezvisko

1.
H.C.Jimena Kovácsová
2.
Vojtech Botló
3.
Ján Vincent Botló
4.
Maroš Daniš
5.
Patrícia Fajtáková
6.
Helena Horváthová
7.
Jozef Mezei
8.
Fabríció Mészáros
9.
Tibor Mészáros
10.
Mary Mariana Mészárosová
11.
Grasiela Pilová
12.
Dávid Rigó
13.
Anna Rigóová
14.
Nicol Rigóová
15.
Rosalinda Rigóová
16.
Vivien Rigóová
17.
Adrián Sípos
18.
Pavol Sípos
19.
Viktória Šípošová
20.
Kamila Rigóová

.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.