Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Žiaci

Triedny učiteľ

Mgr. Judita Nagyová

3.A

p.č. meno a priezvisko

1.
Melánia Bencsiková
2.
Mária Bilová
3.
Selena Botlóová
4.
Naomi Botlóová
5.
Patrik Botló
6.
Eliška Falušiová
7.
Martina Horváthová
8.
Nelly Horváthová
9.
Slavomír Kállay
10.
Michaela Kordošová
11.
Lucia Mészárosová
12.
Melánia Mészárosová
13.
Samuel Mészáros
14.
Viliam Mészáros
15.
Silvia Mezeiová
16.
Patrik Nagy
17.
Jason Rigó
18.
Justin Rigó
19.
Patricio Rigó
20.
Paulína Sárköziová
21.
Rudolf Sípos
22.
Ján Sebastián Suchárek

.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.