Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Žiaci

Triedny učiteľ

Ing. Andrea Bordášová

3.A

p.č. meno a priezvisko

1.
Melánia Rigóová
2.
Nikolas Botló
3.
Martin Danis
4.
Martina Danisová
5.
David Horváth
6.
Emma Karbuníková
7.
Patrik Kovács
8.
Samuel Mészáros
9.
Cansel Mészárosová
10.
Kveta Mészárosová
11.
Alexander Rigó
12.
Jozef Rigó
13.
Koloman Rigó
14.
Zoltán Rigó
15.
Liliana Mary Rigóová
16.
Pamela Rigóová
17.
Sophia Slézová
18.
Sebastian Šípoš
19.
Nikolas Tavaly
20.
Mary Kate Rigóová
21.
Nicolas Rigó

.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.