Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Žiaci

Triedny učiteľ

Mgr. Gabriela Hertelová

2.A

p.č. meno a priezvisko

1.
Melánia Rigóová
2.
Nikolas Botló
3.
Martin Danis
4.
Martina Danisová
5.
David Horváth
6.
Emma Karbuníková
7.
Patrik Kovács
8.
Samuel Mészáros
9.
Cansel Mészárosová
10.
Kveta Mészárosová
11.
Alžbeta Pôbišová
12.
Alexander Rigó
13.
Jozef Rigó
14.
Koloman Rigó
15.
Zoltán Rigó
16.
Liliana Mary Rigóová
17.
Pamela Rigóová
18.
Sophia Slézová
19.
Sebastian Šípoš
20.
Nikolas Tavaly
21.
Mary Kate Rigóová
22.
Nicolas Rigó

.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.