Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Aktuality

Oznam

 

Pozor zmena!!!

 

Na základe priaznivej epidemiologickej situácie sa uvoľňujú ďalšie opatrenie v školstve. " Žiaci už nepotrebujú negatívny test pri vstupe do školy. Týka sa to aj rodičov,ktorí doposiaľ sa museli preukazovať negatívnym testom a od 03.mája už nemusia". 

                                                                                                                                                   Riaditeľstvo školy

 

 

Vážení rodičia!!!

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26.04.2021 pokračuje od pondelka 03.05.2021 prezenčná forma vyučovania v škole pre žiakov 5.-6.ročníka . Pripomíname, že podmienkou je:

-negatívny test ( antigénový alebo PCR) žiaka 5.-6.ročnika a aspoň jedného zákonného zástupcu ZŠ, žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní. Podmienkou pre vstup žiakov v pondelok (03.05.2021)  je predloženie   Cestne vyhlasenie.docx, zákonného zástupcu. Žiaci 5.-6.ročníka nebudú mať povinný respirátor, iba rúško!!! Tešíme sa na skoré stretnutie!

 

Vážení rodičia a žiaci,

 

 

v pondelok 12.04.2021 pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní 1. - 4. ročníka podľa platného rozvrhu hodín. Pripomíname, že podmienkou je:

-negatívny test ( antigénový alebo PCR). aspoň jedného zákonného zástupcu ZŠ, žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní. Ak žiak má 10 rokov a navštevuje I. stupeň, musí sa preukázať negetívnym testom. Pri nástupe žiaka je povinné odovzdať  Cestne vyhlasenie.docx, ktoré rodičia vyplnia v pondelok po príchode do školy. Tešíme sa na skoré stretnutie!

 

 

Spúšťa  sa školský semafor

 

Zároveň sa spúšťa školský semafor, ktorý hovorí, že pokiaľ sa po otvorení objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju uzatvoriť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa. Školy postupujú podľa manuálu Návrat do škôl z 12. 4. 2021, zverejneného na webovom sídle ministerstva školstva.

O tom či sa budú otvárať ďalšie školy a ako budú fungovať od 19. apríla 2021 bude ministerstvo školstva informovať v pondelok 12. apríla  2021.

 

 

 

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.