Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Aktuality

Oznam

 

 

Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

 

Riaditeľsvo Základnej školy, Hlavná 787/25, 930  39 oznamuje rodičom, že žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie.Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.

 

Plán dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021 v prípade prerušenia prezenčného vyučovania

 

Pri prechode na dištančné vzdelávanie je dôležité mať dobre vybudované vzťahy žiak – učiteľ – rodič. Budovanie spolupráce je dlhodobý proces a mimoriadna situácia môže nastať už zakrátko. O to viac má zmysel využiť čas, ktorý máme k dispozícii, na ich posilnenie

 1.   a)Rešpektujeme dohodnuté pravidlá, aby sme sa cítili bezpečne

      b)Komunikujeme otvorene.

      c)Hodnotenie vnímame ako informáciu, ktorá nám (žiakovi, učiteľovi a rodičovi) má ukázať, čo už žiak vie a na čo sa máme (spoločne žiak, učiteľ a rodič) sústrediť v budúcnosti.

 

Opatrenia  z predchádzajúce dištančné vzdelávanie:

                      - sústrediť sa na prípravu dištančného vzdelávania

                      - posilniť IKT zručnosti učiteľov (napr. vzájomným vzdelávaním sa medzi učiteľmi)

                      - posilniť IKT zručnosti žiakov (stránky skolanawebe,ZOOM, bezkriedy, SKYPE)

                      - zhodnotiť, či je možné  vzdelávať pomocou IKT (učitelia zabezpečuje vzdelávanie                        

Z obdobia mimoriadneho prerušenia vzdelávania v školskom roku 2019/2020 sme zistili, že napriek tomu, že väčšina žiakov internetové pripojenie má, nemá dostatočné zručnosti s jeho využívaním alebo sa žiaci odmietali dištančne vzdelávať prostredníctvom internetu.

Varianty prerušenia vyučovania podľa dĺžky prerušenia vyučovania

1.Vyučovania sa nezúčastňuje iba niekoľko jednotlivých žiakov triedy.

  •      postupuje sa rovnako, ako keď je žiak krátkodobo chorý

2.Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda  na dobu max. 5 pracovných dní.

  •  Zadávajú sa  jednorazové zadania, ktoré sa po návrate do školy vyhodnotia

3.Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda viac ako 5 pracovných dní. 

  • prechod na dištančné vzdelávanie v plnom režime1. V prípade, že nie je možné pre celú školu alebo jednotlivé triedy zabezpečiť prezenčné vyučovanie, realizuje sa vyučovanie dištančnou formou.

4. O začiatku dištančného vzdelávania rozhodne riaditeľ školy a oznámi to všetkým žiakom aj pedagogickým zamestnancom prostredníctvom webovej stránky ,ľkolskej stránky www. skola

5. Dištančná forma vzdelávania prebieha

            - formou elektronickej komunikácie žiakov s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

  • prostredníctvom školského portálu skolanawebe

  • prostredníctvom www.bezkriedy.sk, ZOOM, SKYPE

  • prostredníctvom sociálnych sietí

  • prostredníctvom telefonickej komunikácie

 

  • formou komunikácie žiakov doručením tlačených materiálov

  • prostredníctvom tlačených pracovných listov

 

V prípade doručovania pracovných listov žiakom do jednotlivých obcí (neschopnosť vzdelávať sa formou IKT) majú povinnosť odovzdať materiály jednotliví vyučujúci   asistentom zodpovedným za distribúciu:

Monika Rigóová

Miroslava Szakálová

 

 

Plán návratu žiakov do škôl, plán závisí od aktuálnej situácie.

 

0401_Infografika_plán otvárania škôl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAM

Dotazník pre nástup žiakov do školy

Pekne prosíme o vyplnenie dotazníka, potrebujeme nahlásiť záujem o vyučovanie prezenčne v škole do 18.12.2020

Dotazník nájdete tu: http://zszlateklasy.net/doc/dok_dotaznik.pdf

Ďakujeme

Riad. školy

 

.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.