Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Aktuality

 

Od 23.12.2019 do 07.01.2020 budú vianočné prázdniny. Vyučovanie sa začína 08.01.2020 ( streda ). 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vianoce

 

 

 

Šťastné a veselé!

Nad Betlehemom jasná hviezda, to prekrásne

znamenie, príchod  svetla, lásky, štastia, nositeľa

nádeje. Krásne Vianoce a štastný Nový rok Vám

praje

Riaditeľstvo ZŠ

 

Súvisiaci obrázok

 

 

 

 

Príspevok na stravovanie v ŠJ pri MŠI: 

Jednorázový príspevok na stravovanie vo výške 10€ sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie na účet ŠJ, alebo v hotovosti, a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Ak sa finančná záloha vyčerpá z dôvodu neodhlásených obedov, bude potrebné uhradiť znova 10€, keď rodič nedoplní zálohu, dieťa bude vyradené zo stravovania . Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20€ na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorázový na stravovanie (10€ ) vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške. Číslo účtu ŠJ pri MŠI: SK98 0900 0000 0051 4681 1837

 

 

 

VENUJTE NÁM

 

2 % Z DANE A PODPORTE NAŠU ŠKOLU!!!

 

Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Zlaté Klasy

Sídlo: Zlaté klasy Hlavná 787/25, 93039

DIČ: 2120214756

IČO: 501 70 449

Číslo účtu: SK 25 02 00 0000 0036 58595251

 

 

Ďakujeme!

 

 

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.