Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Aktuality

Oznam

"Dobrý deň, 19.11. sa mala na našej škole konať zbierka Hodimna deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti Slovensku len virtuálne. Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá alebo online na hodinadetom.sk (http://nds.us11.list-manage.com/track/click?u=83bc6d5d2e8ffd3c8ffd3c87a2417c8&id=7e87c1f13f&e=0e8e387793). Ďakujeme! "

Oznam

Oznamujeme rodičom, že dieťa, ktoré nebolo v škole zo zdravotných dôvodov 3 až 5 dní , (vrátane víkendu) musí pri návrate do školy, preukázať tlačivom "BEZINFEKČNOSTI". Tlačivo nájdete na školskej stránke! www.zszlateklasy.net Bez tlačiva dieťa po chorobe nemôže nastúpiť do školy!!!!

 

 

Oznam - rúška na školách

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel. Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania. Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame). Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov. Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom. Podrobné informácie o tom, prečo má nosenie tvárových rúšok význam, ako rúškami vybaviť žiakov do školy či ako správne používať rúško nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

 

Vážení rodičia!!!

Z dôvodu súčasných protiepidemiologických opatrení sa slávnostné otvorenie nového školského roku 2020/2021 nebude konať tak, ako býva našim zvykom. 

Žiaci druhého až deviateho ročníka prichádzajú v prvý deň do školy 8.30hod.

I.stupeň vstupuje do školy 2.ročník - stará budova, 3. a 4. ročník cez bránu zo zadu , kde je jedáleň, 5. až 9. ročník hlavným vchodom. Triedni učitelia vyzdvihnú žiakov. Povinnosťou všetkých žiakov je mať po vstúpení do priestorov školy nasadené rúško, ktoré je súčasťou aktuálne záväzných protiepidemiologických opatrení prevádzkových podmienok škôl v dôsledku ochorenia COVID - 19. Budúci prváci nastupujú podľa harmonogramu, nariadenia Ministerstva školstva SR môžu do budovy vstúpiť v sprievode len jedného rodiča - s rúškom. Aj rodič musí mať rúško.

Pre žiakov I.stupňa je v triedach iba doporučené rúško, na chodbách a zvyšných spoločných priestoroch povinné.

Pre žiakov II.stupňa je však podľa aktuálnych pokynov Ministerstva školstva SR povinné jeho nosenia v prvých dvoch týždňoch počas celého vyučovacieho procesu. Zároveň Vás prosíme, aby mal každý žiak pri sebe vyplnené tlačivá. Zdravotný dotazník dieťaťa (príloha č.1) a Vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha č.2). Prílohy je potrebné ráno povinne odovzdať svojmu triednemu učiteľovi.

Ukončenie prvého školského dňa je o 9.15hod. Zároveň by sme radi upovedomili rodičov I.stupňa , že Školský klub detí ( družina ) v tento deň nefunguje. Ďakujeme Vám za spoluprácu. Vedenie školy

Otvorenie školského roka 2020/2021:

2.septembra 2020 (streda)

1.ročník : 

I.A       9.30  hod.

I.B      10.00 hod.

I.C      10.30 hod.

Vstup do triedy v sprievode jedného rodiča.

2.ročník až 9.ročník :

8.30 hod.

Vstup do triedy bez sprievodu rodiča. Každý žiak si so sebou prinesie 2 rúška!!!

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti vid´. v dokumentoch!!!

 

POMÔCKY NA ŠK.ROK 2020/2021

Zoznam potrieb pre prváka:

 

 • Prezuvky vo vrecúšku /označenémenom/
 • Hygienické vrecúško- mydlo, uterák, hygienické vreckovky, toaletnýpapier

/označenémenom/

 • Úbor na telesnú výchovu – cvičný úbor, biele tričko, biele ponožky, športová obuv s bieloupodrážkou
 • Na výtvarnú výchovu – náčrtník, vodové a temperové farby, pohár na vodu, handrička na utieranie štetca, štetec plochý a guľatý, obrus, 30 kusov výkresov - A 4, 10 kusov výkresov - A 3, nožničky s oblým špicom, lepidlo, lepiacapáska,

plastelína, voskovky, farebný papier 3 balenia

 • Odporúčaný časopis : Vrabček 8, 50eur
 • Poistné: 1, 60eur

  VLOŽIŤ DO BOXU S MENOM!!!

3ks  veľký čistý zošit  č.540

10 ks  zošit s pomocnými linajkami č. 511

1ks     zošit 624/zrkadielko/

1  ks  malý čistý zošit bez linajok č. 520 + podložka

10ks   malý štvorčekový zošit so štvorčekmi 1 x 1cm

obaly na knihy a zošity, guma, strúhadlo

 

Zoznam potrieb pre druháka:

 • Hygienické vrecúško- mydlo, uterák, hygienické vreckovky, toaletnýpapier

/označené menom/

 • Prezúvky vo vrecúšku /označenémenom/
 • Úbor na telesnú výchovu – cvičný úbor, biele tričko, ponožky, obuv s bielou podrážkou
 • Na výtvarnú výchovu – vodové a temperové farby, pohár na vodu, handrička na utieranie štetca, štetec plochý, obrus, 30 kusov výkresov - A 4, 10 kusov výkresov - A 3, nožničky s oblým špicom, lepidlo , lepiaca páska, plastelína, voskovky, farebný papier 3balenia

  VLOŽIŤ DO BOXU S MENOM!!!

15ks  zošit523

10 ks  zošit linajkový č.512

2ks  zošit 624/zrkadielko/

1ks  notový zošit

1  ks malý čistý zošit bez linajok č. 520 + podložka

1 ks malý štvorčekový zošit so štvorčekmi 1 x 1cm

obaly na knihy a zošity, guma, strúhadlo 2ks  pero so zelenou, modrou tuhou Odporúčaný časopis : Vrabček 8, 50eur

POISTENIE : 1,60 eur

 

Zoznam potrieb pre tretiaka:

 

 • Hygienické vrecúško- mydlo, uterák, hygienické vreckovky, toaletnýpapier

/označené menom/

 • Prezúvky vo vrecúšku /označenémenom/
  • Úbor na telesnú výchovu – cvičný úbor, biele tričko, ponožky, obuv s bielou podrážkou
  • Na výtvarnú výchovu – vodové a temperové farby, pohár na vodu, handrička na utieranie štetca, štetec plochý, obrus, 30 kusov výkresov - A 4, 10 kusov výkresov - A 3, nožničky s oblým špicom, lepidlo, lepiaca páska, plastelína, voskovky, farebný papier 3balenia

  VLOŽIŤ DO BOXU S MENOM!!!

25ks zošit523

2ks  zošit 624/zrkadielko/

1ks  notovýzošit

1  ks malý čistý zošit bez linajok +podložka

1 ks malý štvorčekový zošit so štvorčekmi 1 x 1 cm obaly na knihy azošity

1ks pravítko 30cm, trojuholník s ryskou, guma, kružidlo, strúhadlo

2ks pero so zelenou, modrou tuhou

Odporúčaný časopis : ADAMKO /10 euro/ POISTENIE : 1,60 euro

Zoznam potrieb pre štvrtáka:

 

 • Hygienické vrecúško- mydlo, uterák, hygienické vreckovky, toaletnýpapier
 • Prezuvky vo vrecúšku smenom
  • Úbor na telesnú výchovu –cvičný úbor, biele tričko, ponožky, obuv s bielou podrážkou
  • Na výtvarnú výchovu – vodové a temperové farby, pohár na vodu ,štetce – rôznej hrúbky ,handrička na utieranie štetca, štetec plochý, obrus, igelit(noviny nalavicu),30 kusov výkresov- A 4, 10 kusov výkresov -A 3, nožničky s oblým špicom, lepidlo,

lepiaca páska, plastelína, voskovky, farebný papier 3 balenia

  VLOŽIŤ DO BOXU S MENOM!!!

25ks          zošit544

2ks            zošit 624/zrkadielko/

 • 1 ks notovýzošit
 • 2 ks malý čistý zošit bez linajok + podložka
 • 1 ks veľký čistý zošit bez linajok +podložka
 • obaly na knihy a zošity
 • 1ks pravítko 30cm, trojuholník s ryskou, guma, kružidlo, strúhadlo,
 • 2ks pero so zelenou, modrou tuhou,

Odporúčaný časopis : ADAMKO /10euro/

POISTENIE : 1,60 euro

 

II. STUPEŇ: V. –IX.

 

POISTENIE : 1,60 euro

 

10 ks č. 544

5 ks    č.540

2 ks č. 624

5 ks č. 440

20 ks výkresov A3

 

 • Na výtvarnú výchovu – vodové a temperové farby, pohár na vodu ,štetce – rôznej hrúbky, handrička na utieranie štetca, štetec plochý, obrus, igelit(noviny na lavicu), 3, nožničky s oblým špicom, lepidlo, lepiaca páska, voskovky, farebný papier 3balenia
 • Hygienické vrecúško- mydlo, uterák, hygienické vreckovky, toaletnýpapier
 • Prezuvky vovrecúšku
 • Úbor na telesnú výchovu –cvičný úbor, biele tričko, ponožky, obuv s bielou podrážkou

 

 

 

Zápis žiakov do prvého ročníka  bez žiakov

 

Riaditeľstvo ZŠ Hlavná 787/25, Zlaté Klasy oznamuje rodičom budúcich prvákov, že pôvodne plánovaný termín zápisu do prvého ročníka  (2. - 4. apríla) sa presúva na posledný aprílový víkend, teda v piatok 24. apríla a  sobotu 25. apríla 2020. Na zápis prídu rodičia bez detí. Treba priniesť kópiu rodného listu, občiansky preukaz rodiča, kartičku poistenca dieťaťa a 7,50€ na   súbor zošitov.

Prosíme , aby pri zápise použili rúška, jednorázové rukavice a vlastné pero.

 

piatok 24. apríla 14.oo - 18.oo h

sobota 25. apríla 8.00 - 12.00 h

Prihlášku k zápisu pre školský rok 2020/2021 môžete vyplniť aj elektronickou formou na:

 

 

Milí rodičia,

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dunajská Streda Vás informuje o zmenách ohľadom zápisu detí do 1. ročníka ZŠ, v súvislosti s ktorými Vás môže zaujímať otázka posúdenia školskej spôsobilosti.

 

V dôsledku šírenia koronavírusu a prerušenej prevádzky škôl a školských zariadení bude zápis do 1. ročníka ZŠ prebiehať v termíne od 15.4. do 30.4. 2020 bez účasti detí.

Každé dieťa , ktoré do 31. 8. 2020 dovŕši 6. rok života, musí byť zapísané do 1. ročníka ZŠ.

V prípade pochybnosti rodiča o školskej spôsobilosti (zrelosti) dieťaťa ponúkame možnosť realizovať psychologické vyšetrenie za účelom odborného posúdenia školskej spôsobilosti.

Pokiaľ máte záujem o záškolenie dieťaťa, ktorý je mladší než 6 rokov, zákon predpisuje potrebu odborného vyjadrenia nášho zariadenia tiež.

 

Váš záujem nahláste na číslach:  0948/140 017, 0917/762 017 alebo na mailovej adrese  ppp.ds@stonline.sk

Termín realizácie vyšetrenia dohodneme osobne po obnovení prevádzky škôl a školských zariadení (aj  nášho centra).

 

 

 

 

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákonač. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samo štúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá,

c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto

1. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

1.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

1.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

1.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

1.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

2. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020,

3. prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl,

4. ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externého testovania žiakov 9. Ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. 

 

 

Vážení rodičia, žiaci, kolegyne a kolegovia,

 

na základe rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 12.3. 2020 sa prerušuje výučba na školách a školských zariadeniach v období od 16.3. do 27.3. 2020. Vyučovanie by teda malo pokračovať od 30.3. 2020. Podľa jej usmernenia: „riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy”. Keďže naša škola používa www.skola na webe, tak počas prerušenia vyučovania štúdium a samoštúdium bude pokračovať v elektronickej podobe na základe pokynov od vyučujúcich. V elektronickej žiackej knižke majú žiaci zapísané pokyny, domáce úlohy podľa rozvrhu. Zároveň odborník odporúča, aby si žiaci počas tohto obdobia vytvorili režim, v ktorom bude priestor na učenie, oddych, ale nejde o prázdniny v klasickom zmysle slova. A preto je potrebná seriózna príprava. Všetkých rodičov, žiakov i zamestnancov školy žiadam, aby pravidelne sledovali aktuálne informácie týkajúce sa vzniknutej situácie na stránke školy www.zszlateklasy.net a venovali pozornosť zasielaným informáciám cez www.skolanawebe. Dôrazne vás žiadam o dodržiavanie všetkých opatrení a prevencie pred šírením vírusu COVID-19.

Ďakujem!

                                                                                                 Mgr. Etela Farkašová, riad. ZŠ

 

 

 

Príspevok na stravovanie v ŠJ pri MŠI: 

Jednorázový príspevok na stravovanie vo výške 10€ sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie na účet ŠJ, alebo v hotovosti, a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Ak sa finančná záloha vyčerpá z dôvodu neodhlásených obedov, bude potrebné uhradiť znova 10€, keď rodič nedoplní zálohu, dieťa bude vyradené zo stravovania . Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20€ na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorázový na stravovanie (10€ ) vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške. Číslo účtu ŠJ pri MŠI: SK98 0900 0000 0051 4681 1837

 

VENUJTE NÁM

 

2 % Z DANE A PODPORTE NAŠU ŠKOLU!!!

 

Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Zlaté Klasy

Sídlo: Zlaté klasy Hlavná 787/25, 93039

DIČ: 2120214756

IČO: 501 70 449

Číslo účtu: SK 25 02 00 0000 0036 58595251

Ďakujeme!

 

 

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.